CẦN SANG NHƯỢNG SHOP Ở CHỢ TRỜI LAVERTON - 04/01/2017

Gian hàng autopost
Candy baby
autopost@w3d.vn
http://www.kvn.vn
Share Link với bạn bè button Facebook button Facebook button Facebook

Cần sang nhượng Shop ở chợ trời Laverton

Sản phẩm kinh doanh: giỏ xách, balo, vali, nịt, ao da và một số sản phẩm phục vụ du lịch.

Mở cửa từ 8am-3pm thứ 7 và chủ nhật mỗi tuần.

Tiền thuê: $150/ngày

Doanh thu: $500-$1000/ngày

Giá sang shop: $17,000 (bao gồm tất cả san pham trong shop, không tính sản phẩm áo da).

Địa điểm: chợ trời Laverton (bên trong chợ), trên đường Leakes road- Melbourne- Vic

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Đoàn 0423 23 7562.

Chữ kí của thành viên